Kerngroep oudleiding

Kern-oudleidsters zijn oudleiding, maar wel nog met verschillende taken betrokken binnen de KLJ.